Wat is er uitlopend in 2016, oa:dold,rathgeber,salicru

Uitlopende producten

Neem contact op

Salicru

No Break UPS SLC Next
Om de stroomvoorziening gelijkmatig te verdelen over het net. Bekijk de oude SLC NEXT pagina.

No Break UPS SPS Advance
De oude noodstroomvoorziening is vervangen voor de geavanceerde Advance RT. Binnenkort komt de pagina hiervan online.

No Break UPS Elite en Elite Max
Deze uitlopend UPS, Elite en Elite MAX zijn reeds vervangen voor de compactere SLC X-TRA

E. Dold & Söhne KG

SMS storingmeldgateway RP5812 van Dold.
Gateway voor flexibel via SMS storingmeldingen te ontvangen over quad-band netwerk.

Storingsmeldrelais van Dold
Storingsmeldingen om de continuïteit van processen te optimeren, waarbij het lokaliseren van storingen en uitval van processen van essentieel belang is.

Storingmeldrelais EH5996
Nieuwe serie stoormeldrelais

Behuizingen, KU_serie
Kunststof en metalen behuizingen, een zeer breed programma, met keuze uit diverse aansluitingen. Met eventueel doorzichtige frontplaten.

Printrelais
Dit programma bestaat uit printrelais en veiligheidsprintrelais. Met diverse contacten en led voorziening en leverbaar in EN50178 norm. Veiligheidsrelais is natuurlijk voor een optimale bescherming.

Installatie- en hulprelais
Hulprelais met verschillende contactbezettingen en aansluitspanningen. Met als toepassingsgebied: trappenlichtautomaten, Nalooptimer, Impulsrelais, Alarmmelders, Koppelrelais.

Solid State Relais
Voor het hoogfrequent schakelen van ohmse en licht inductieve belastingen, toepassing als motoromkeerschakelaar. Schakelen zonder slijtageverschijnselen, geluidloos en een bijna onbegrensde levensduur

Remrelais
Voor het binnen instelbare tijd, het afremmen van asynchrone motoren, door middel van tegenstroominductie zodat deze veilig kunnen stoppen. Dit ter beveiliging.

Softstarters
Softstarters, voor het gecontroleerd laten aanlopen of stoppen van 1-, 2- of 3-fasen motoren van 1,5kW tot 800kW.

Tijdrelais
Uitgebreid leveringsprogramma relais met tijdsafhankelijke schakelfuncties in verschillende bouwvormen.

Interlock Systemen
Interlock Systemen welke modulair zijn op te bouwen en uit te breiden. Door bijvoorbeeld een unieke sleutelcombinatie is het (on)mogelijk een gevaarlijke zone te betreden.
Mechanische vergrendeling voor afscherming van machines en installaties.

Lichtschermbewaking
Toegangsbewaking doormiddel van lichtschermen bij bewerkingsmachines en lopende banden en verpakkingslijnen (muting).

Schakelmatbewaking
Verwerkingseenheid om veiligheidsmatten (BG5925/910) te bewaken en te beveiligen.

Configureerbaar veiligheidssysteem
Configureerbare en draadloze(wireless) besturing- en veiligheidssystemen(safety, safemaster), een flexibel systeem.

Uitbreidingsmodulen
Uitbreidingsrelais voor noodstoprelais en hekbewaking, deze kan dienen als contactversterking en vermeerdering voor onder andere tweehandenbedienings-, noodstop- en andere veiligheidsrelais.

Vertragingsmodulen
Om een uitlooptijd te creeren waarbinnen binnen een cyclus afgemaakt dient te zijn alvorens de machine toegankelijk te maken.

Hekbewaking
Bewaking van de synchronisatietijd tussen twee ongecodeerde hekschakelaars bij productiemachines met positieschakelaars.

Tweehandenbediening
Relais voor tweehandenbediening voor de bescherming van de handen bij mechanische en hydraulische persen of in veiligheidscircuits.

Noodstoprelais
Noodstop voor de bewaking van veiligheidsfuncties van (productie)machines of installaties.

Machineveiligheid
De nieuwe Machinerichtlijn en bijbehorende normen brengen veranderingen met zich mee en bieden kansen op innovatieve ontwikkelingen.

Meetrelais en bewakingsrelais
Bewakingsrelais welke worden toegepast bij het bewaken en besturen van elektromotoren,
spanningsnetten en in schakel- en verdeelinrichtingen en machinebesturingen.

Netwachter en fasebewaking IP5883
Differentieel- of foutstroombewaking voor het herkennen van isolatiefouten in geaarde spanningsnetten

Isolatiebewaking RP5888
Het signaleren van een dreigende isolatiefout in geaarde of ongeaarde netten.

led2 stroombewakingsrelais
Om defecte lampen te kunnen signaleren is een stroombewakingsrelais ontwikkeld.

Frequentie- en toerentalbewaking
Bewaking van netfrequentie 50Hz of 60Hz systemen.

Meet- en bewakingsrelais BH9097 en BH9089
Het relais meet en bewaakt het werkelijk opgenomen vermogen van de motor.

Rathgeber & Co. GmbH

Dimtransformator
Scheepvaartseinen en verkeerslichten worden steeds vaker aangepast en opgeleverd met Led2-lampen. Tevens is Rathgeber & Co. GmbH over gegaan naar Ismet. Of bekijk direct alle transformatoren. 

Neem contact met ons op voor de levertijden en prijzen van de nog voorradige producten die uitlopend zijn.